Waar streven wij naar ?

Missie:
Als jonge en dynamische hulpverleners willen wij iets terug doen voor onze maatschappij, door er ‘te zijn’ voor onze medemens. Hierin stellen wij ‘liefde’ centraal. Iedereen heeft recht op onverdeelde aandacht en steun daar waar nodig. Elk individu is anders en heeft een andere hulpvraag, dit vraagt om een unieke aanpak. Daar waar de maatschappij steeds individualistischer wordt streven wij naar een nauw verbonden samenleving. Want samen staan we sterker..

Visie:
Wij verlenen hulp op zowel individueel als groepsniveau waarin de hulpvraag en behoefte van de (individuele) cliënt centraal staat. Te denken valt hierbij aan: dagbesteding en begeleiding individueel/ambulante begeleiding. Onze doel is om hulpbehoevend middels sociale hulpverlening (terug) te winnen voor onze maatschappij en mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren, zodat niet enkel het systeem maar ook de naasten van cliënten worden ontlast.

Doelstellingen:
Naast individuele begeleiding is er behoefte aan zinvolle dagbesteding en actieve deelname aan de maatschappij. Pratica streeft tot het bevorderen van burger participatie, dit ter verhoging van het draagkracht. Dit ondersteund het doel tot het verder ontwikkelen danwel aanboren van de zelfredzaamheid. Tot slot beoogt Pratica bij te dragen aan het ontlasten/ ontzorgen van naasten/ mantelzorgers.

Specialisme:
Als zorgverlener in diverse hulpgebieden hebben wij ons in de afgelopen tijden voornamelijk gespecialiseerd in jongeren met verstandelijke beperking en/of gedrags-en leerstoornissen (hierbij valt ook te denken aan bv; klassieke autisme, Asperger, PDD-Nos, ADHD en ADD, maar ook dementie). Het geheim achter Pratica is voornamelijk onze succesvolle dagbesteding, daar waar vele de hoop opgeven starten wij met een frisse energie en bieden wij zorg op maat!