Organisatie

Is een jonge en frisse organisatie. Die ziet dat de zorg anders geleverd moet worden. Ons belang ligt bij de cliënt en bij de organisatie. Zo is het ook belangrijk of de cliënt bij de organisatie past. en of wij kunnen voldoen aan de juiste zorg. De cliënt mag niet worden beschouwd als product maar als een mens die hulp nodig heeft.

wij bieden uitsluitend zorg door professionals en ondersteuning van vrijwilligers zo dat er genoeg begeleiding is. Vrijwilligers mogen geen onbetaalde werknemers zijn!
Missie:
Pratica zorg & service de biedt professionele ondersteuning in kleine groepen en individueel zodat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Wij zorgen voor kleine stappen wat voor de individu als een berg voelt. Want elke stap die we samen zetten is er 1.


Visie:
Pratica zorg en service zorgt voor professionele en kleinschalige groepsbegeleiding. Door dat mensen een indicatie hebben is het aan ons de taak om zoveel mogelijk stress van hun af te nemen. Zo kan de cliënt werken aan de eigenontwikkeling ter wijl wij de administratieve zaken regelen. Door kleine groepsbehandelingen kan iedereen op zijn eigen tempo ontplooien en is er begeleiding op maat. Zo ontlasten wij niet alleen de cliënt maar ook de mantelzorger.

Doelstelling:
Stimuleren en motiveren voor eigenontwikkeling en een houvast bieden bij mindere momenten
richt zich op de zorgbehoevende en houdt goed zicht op valkuilen, Pratica zorg & service zal alle middelen in zetten om de voortgang te bewerkstelligen.
biedt diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van cliënten, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving;
stimuleert participatie van burgers o.a. door middel van vrijwillige inzet