Wat bieden wij aan ?

Pratica biedt op een breed terrein sociaal maatschappelijke diensten aan. Centraal staat hierin het individuele cliëntenbelang en hulpvraag. Deze diensten uiten zich op het domein van thuiszorg, individuele begeleiding/ambulante hulpverlening, dagbesteding en het verzorgen van (thema) workshops.

Pratica heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in het bieden van dagbesteding. Aan de hand van cliënt clusters worden diverse dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. Dit betreft een zeer breed terrein waarbinnen diverse activiteitenthema’s aan de orde komen. Te denken valt hierbij aan: gedrag aanwennen, arbeidsmatige activering, ontspanning en aanboren van zelfredzaam vermogen. Wat voor activiteiten kunnen dit zijn? Bijvoorbeeld het produceren van kaarsen/sieraden/kledinghangers/vazen, persoonlijke hygiëne aanleren, koken, concentratie training, geheugen training, sport en spel (bewegen), creatief knutselen en het aanwennen van gewenst gedrag. De dagbestedingsactiviteiten worden afhankelijk van de leerdoelen gematcht en vormgegeven.

Individuele begeleiding betreft voornamelijk hulpverlening op gebied van sociale welzijn, omgaan met psychische/sociale en psychosociale problemen, begeleiding van personen met verstandelijke beperkingen die op zichzelf wonen en het ondersteunen van personen in het terugwinnen van regie in het eigen leven. Daarnaast wordt vanuit de individuele begeleiding ook eventuele belemmeringen in het algemeen dagelijks functioneren opgespoord en aangepakt.

Speciaal voor cliënten die ondersteuning nodig hebben aan huis bieden we thuiszorg (individuele begeleiding is hier een onderdeel van) in de vorm van; dagritme, timemanagement, administratieve en financiële ondersteuning.

Daarnaast bieden we cliënten die niet (volledig) mobiel zijn vanwege ofwel een handicap ofwel een belemmering ophaalservice aan voor dagbestedingsactiviteiten op kantoor of elders.